האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 68

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 71 שנה למדינת ישראל גיליון מס' 68
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשע"ט
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2019