האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 67

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 70 שנה למדינת ישראל גיליון מס' 67
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשע"ח
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2018