האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 66

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 69 שנה למדינת ישראל גיליון מס' 66
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשע"ז
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2017