האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 65

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 68 שנה למדינת ישראל מס' 65
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשע"ו
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2016