האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 64

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 67 שנה למדינת ישראל 57 שנה לילקוט מס' 64
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשע"ה
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2015