האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 63

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 66 שנה למדינת ישראל 56 שנה לילקוט מס' 63
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשע"ד
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2014