האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 62

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 65 שנה למדינת ישראל 55 שנה לילקוט מס' 62
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשע"ג
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2013