האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 61

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 64 שנה למדינת ישראל מס' 61
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשע"ב
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2012