האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 60

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 53 שנה לילקוט 63 שנה למדינת ישראל מס' 60
  • תאריך הוצאה עברי: תשרי תשע"ב
  • תאריך הוצאה לועזי: אוקטובר 2011