האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 59

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 52 שנה לילקוט 62 שנה למדינת ישראל מס' 59
  • תאריך הוצאה עברי: ניסן תש"ע
  • תאריך הוצאה לועזי: אפריל 2010