האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 58

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 50 שנה לילקוט 60 שנה למדינת ישראל מס' 58
  • תאריך הוצאה עברי: אלול תשס"ח
  • תאריך הוצאה לועזי: ספטמבר 2008