האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 57

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: בגשר לעתיד ילקוט ווהלין מס' 57
  • תאריך הוצאה עברי: אדר ב' תשס"ה
  • תאריך הוצאה לועזי: מרץ 2005