האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 55-56

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 40 שנה להיכל ווהלין בטאון ווהלינאים 55-56
  • תאריך הוצאה עברי: כסלו תשנ"ט
  • תאריך הוצאה לועזי: דצמבר 1998