האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 53-54

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 53-54
  • תאריך הוצאה עברי: ניסן תשנ"ז
  • תאריך הוצאה לועזי: מאי 1997