האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 51-52

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 51-52
  • תאריך הוצאה עברי: אדר א' תשנ"ה
  • תאריך הוצאה לועזי: פברואר 1995