האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 50

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 50
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשנ"ג
  • תאריך הוצאה לועזי: יולי 1993