האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 49

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 49
  • תאריך הוצאה עברי: תמוז תשנ"ב
  • תאריך הוצאה לועזי: יולי 1992