האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 48

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 48
  • תאריך הוצאה עברי: תמוז תשנ"א
  • תאריך הוצאה לועזי: יולי 1991