האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 46-47

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 46 47
  • תאריך הוצאה עברי: אלול תש"ן
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 1990