האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 45

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 45
  • תאריך הוצאה עברי: תשרי תש"ן
  • תאריך הוצאה לועזי: אוקטובר 1989