האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 44

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 44
  • תאריך הוצאה עברי: כסלו תשמ"ט
  • תאריך הוצאה לועזי: דצמבר 1988