האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 43

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 43
  • תאריך הוצאה עברי: אייר תשמ"ח
  • תאריך הוצאה לועזי: אפריל 1988