האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 42

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 42
  • תאריך הוצאה עברי: אלול תשמ"ז
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 1987