האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 41

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 41
  • תאריך הוצאה עברי: כסלו תשמ"ז
  • תאריך הוצאה לועזי: ינואר 1987