האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 40

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 40
  • תאריך הוצאה עברי: כסלו תשמ"ו
  • תאריך הוצאה לועזי: דצמבר 1985