האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 39

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 39
  • תאריך הוצאה עברי: אייר תשמ"ה
  • תאריך הוצאה לועזי: מאי 1985