האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 37

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 37
  • תאריך הוצאה עברי: סיון תשמ"ד
  • תאריך הוצאה לועזי: יוני 1984