האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 36

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 36
  • תאריך הוצאה עברי: כסלו תשמ"ד
  • תאריך הוצאה לועזי: דצמבר 1983