האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 35

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין (35)1
  • תאריך הוצאה עברי: טבת תשל"ז
  • תאריך הוצאה לועזי: ינואר 1978