האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 34

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 34
  • תאריך הוצאה עברי: שבט תשל"ג
  • תאריך הוצאה לועזי: ינואר 1973