האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 33

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 33
  • תאריך הוצאה עברי: שבט תשל"ב
  • תאריך הוצאה לועזי: פברואר 1972