האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 32

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 32
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשל"א
  • תאריך הוצאה לועזי: יולי 1971