האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 31

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 31
  • תאריך הוצאה עברי: אדר תשל"א
  • תאריך הוצאה לועזי: מרץ 1971