האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 30

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 30
  • תאריך הוצאה עברי: אלול תש"ל
  • תאריך הוצאה לועזי: ספטמבר 1970