האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 29

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 29
  • תאריך הוצאה עברי: אייר תש"ל
  • תאריך הוצאה לועזי: מאי 1970