האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 27

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 27
  • תאריך הוצאה עברי: תמוז תשכ"ט
  • תאריך הוצאה לועזי: יולי 1969