האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 26

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 26
  • תאריך הוצאה עברי: אייר תשכ"ט
  • תאריך הוצאה לועזי: מאי 1969