האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 25

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 25
  • תאריך הוצאה עברי: ניסן תשכ"ט
  • תאריך הוצאה לועזי: אפריל 1969