האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 24

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין דריטער באנד זאמלונג 24
  • תאריך הוצאה עברי: אלול תשכ"ח
  • תאריך הוצאה לועזי: ספטמבר 1968