האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 22

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין דריטער באנד זאמלהעפט 22
  • תאריך הוצאה עברי: אלול תשכ"ז
  • תאריך הוצאה לועזי: ספטמבר 1967