האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 21

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין דריטער באנד זאמלהעפט 21
  • תאריך הוצאה עברי: אלול תשכ"ו
  • תאריך הוצאה לועזי: ספטמבר 1966