האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 20

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין דריטער באנד זאמלהעפט 20
  • תאריך הוצאה עברי: חשון תשכ"ו
  • תאריך הוצאה לועזי: נובמבר 1965