האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 18-19

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין דריטער באנד זאמלבוך 19-18
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשכ"ד
  • תאריך הוצאה לועזי: יולי 1946