האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין כ

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות כרך שלישי קובץ כ'
  • תאריך הוצאה עברי: אלול תשכ"ה
  • תאריך הוצאה לועזי: ספטמבר 1965