האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין כרך שני

רשימת הילקוטים
כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין כרך שני