האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין כרך ב שמות אנשים, ישובים וערכים

רשימת הילקוטים

כותרת הילקוט המלאה: רשימה (לפי סדר א,ב) לשמות אנשים, ישובים וערכים הנזכרים בכרך ב' 'ילקוט ווהלין'