האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין כג

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות כרך שלישי קובץ כג
  • תאריך הוצאה עברי: סיון תשכ"ח
  • תאריך הוצאה לועזי: יוני 1968