האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין כב

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות כרך שלישי קובץ כב
  • תאריך הוצאה עברי: ניסן תשכ"ז
  • תאריך הוצאה לועזי: יוני 1967