האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין כא

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות כרך שלישי קובץ כא
  • תאריך הוצאה עברי: כסלו תשכ"ז
  • תאריך הוצאה לועזי: דצמבר 1966