האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין י

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות כרך שני, קובץ י'
  • תאריך הוצאה עברי: אלול תש"ט
  • תאריך הוצאה לועזי: ספטמבר 1949